Kontakt: +45 3313 0260 | re-bag@re-bag.com

CSR Artikel om Cirkulære økonomi

Artikel om genanvendelse - Invitation til samarbejde!

7. marts 2018

”Kom nu virksomheder!”

Meldes der fra regeringen, DI, Dansk Erhverv og andre organisationer og brancheforeninger – ”I skal tænke og arbejde med den cirkulære økonomi”. Der skal helst genbruges, dernæst genanvendes og ikke mindst skal vi, der er i det producerende led sikre at design og materialevalg er ensartet og ”rene” så de er nemme at recirkulere.

Det er virkelig en rigtig og meningsfuld vej, som vi gerne vil følge endog agere som ”vejviser” …

Danmark er kommet med på genanvendelses bølgen, vi sorterer vores affald med formålet om at genanvende mere af det vi tidligere overvejende har brændt af - med det andet udmærkede formål at få strøm og energi. Men verden fattes ressourcer og vi skal genanvende dem, i stedet for at afbrænde hvad der kan anvendes på ny.

Så hvordan gør vi så det i en virksomhed som Re-bag der lever af at lave lækre genanvendelige poser og tasker, bokse mm. til Brands i ind- og udland.

Jeg vil ikke trætte alle med at liste alle de gode ting vi gør, men snarere vil jeg dele vores ønsker om hvad vi så gerne vil, men samtidig har så utrolig svært ved at realisere.

Hvad vi har prøvet - stort som småt:

Nogen vil tænke, at det måske også er lige ambitiøst nok, mens vores tilgang er – ”det skal da prøves, tænk hvis det kan lykkes!”

Vi ønsker at få leverandører i følgende prioriterede rækkefølge; DK, Norden, EU, resten af verdenen, der kan levere ”vores” produkter lavet helt eller delvist i genanvendte materialer som ex. PP, PET, Papir og Bomuld.

1. For ca. 5 år siden, prøvede vi at få forskellige partnere i spil. Vi får i dag produceret mange af vores produkter i fjernøsten og ville prøve at se om vi kunne få nye leverandører i Afrika. Vores fokus var de enorme mængder plastik der flyder i bl.a. Afrika, og de mennesker der lever i verdesn største flygtninge lejr i Nord Kenya. Vi fik identificeret at ressourcen var til stede. Dansk Flygtningehjælp var interesserede som partner, og vi fik identificeret nogle potentielle afrikanske producenter og fik endog kontakt til disse. Men AK, der er lang vej derfra, og det blev for stort til at vi kunne bære det igennem. Vi er ikke sat her på jorden for at drive en fabrik. Vi kan finde kunderne, lave fedt design og lægge ordren i de respektive produktions virksomheder samt sikrer at der er minimum krav ift. etik og miljø i produktions miljøerne.

2. Vi har prøvet at arbejde med genanvendelse af tekstil; I samarbejde med Danske Dampvaskerier og Dansk Supermarked ønskede vi at skabe værdi ved at genanvende deres overskud tekstil til nye produkter som vi i dag får produceret i Fjernøsten. Vi ønskede samtidig at aktivere kommuner der havde arbejdskraft til rådighed til nye forretnings muligheder. Der findes blot ingen såkaldte tekstil møller på dansk matrikel. Ej heller på nordisk niveau kunne vi identificere producenter der kunne det vi havde brug for - vi fik endda stor hjælp fra FORCE Technology.

Mindre ambitiøst kan vi også gøre det...

3. Vi deltager på utallige fag arrangementer og konferencer arrangeret af Dansk Industri, Dansk Erhverv og Teknologiske Institutters, hvor Plastik og tekstil i genanvendelses temaer har været  omdrejningspunkt – med nye innovative tilgange. Senest har vi kontaktet Brancheforeningen for Plastik for at få identificeret om der er danske, eller europæiske producenter der kan producere det vi i dag får produceret primært i Kina og Vietnam - men nej, ingen har vi kunne finde.

Andre ideer har været oppe, men indtil videre har det ikke vist sig muligt at realisere ud fra det udviklingstrin Danmark/EU er på, ift. at lave produkter af genanvendt materiale inden for det produktsortiment vi fører. 

Vi ønsker fortsat at producere flere af vores produkter af genanvendt materiale/biomateriale osv. og vi vil fortsat gerne arbejde med flere lokale leverandører (Læs: DK, Norden; EU) samt, om muligt, koble andre ansvarligheds initiativer til vores leverandørkæde (nye arbejdspladser, udvikling af ny teknologi mm.)

Så, ”kom nu virksomheder” :-), vi efterlyser leverandører som kan lave bæredygtig forretning sammen med os!

Mette Vinding

CSR- og Marketing ansvarlig

www.re-bag.dk

mv@re-bag.com