Kontakt: +45 3313 0260 | re-bag@re-bag.com

Fairtrade

Re-bag ® er Fairtrade certificeret hvilket betyder, at vi kan producere Fairtrade bomuldstasker og Økologisk Fairtrade bomuldsposer. Kontakt os for yderligere information og læs om Fairtrade nedenfor.

Fairtrade certificeret bomuld

Fairtrade er et værktøj til udvikling, der sikrer at ugunstigt stillede landarbejdere og arbejdstagere i udviklingslandene får en bedre aftale ved hjælp af det internationale Fairtrade Mærke.

Fairtrade certificering startede med produkter som kaffe og bananer, men er nu udvidet til også at omfatte bl.a. bomuldsfrø - det vil sige bomuld i sin rå, uforarbejdede form.

Fairtrade hjælper mindre bomuldsbønder med at forbedre deres daglige levevilkår samt bekæmpe fattigdom.


Fairtrade standarder for bomuld:

  • Producenterne er små familielandbrug organiseret i kooperativer (eller foreninger), som de ejer og styrer demokratisk.
  • Den garanterede mindstepris (Fairtrade minimumspris) betales direkte til producentorganisationerne.
  • Miljøstandarder begrænser anvendelsen af landbrugskemikalier og fremmer bæredygtighed.
  • Pre-eksport kreditlinjer er givet til kooperativer efter anmodning på op til 60% af købsprisen.
  • En præmie på 0,05 - 0,06 US $ / kilo føjes til købsprisen og anvendes af producentorganisationer for sociale og økonomiske investeringer som uddannelse, sundhedstjenester, udstyr, og lån til medlemmerne.
  • Ingen tvangsarbejde af nogen art, herunder børnearbejde.

Læs mere om Fairtrade her

Kontakt os og få mere at vide om vores Fairtrade bomuldsposer og bomuldstasker

Fairtrade er med til at sørge for at nogle af verdens fattigste bønder og arbejdere får bedre arbejdsvilkår og en fair pris for deres varer. Samtidig er Fairtrade med til at fremme, at produktionen tager hensyn til miljøet.

Fairtrade er aktive i forhold til at forbedre arbejdsvilkårene og levevilkårene for bønder i Mellemamerika, Sydamerika, Afrika, og Asien.

En af de måder Fairtrade sørger for bedre vilkår for bønderne er ved hjælp af en mindstepris. Denne er med til at sørge for en bedre femtid for b.la. plantagearbejdere, som ellers er meget udsatte, da der uden Fairtrade nærmest intet opsyn er med hvordan forholdene er på disse store plantager. Derfor bidrager Fairtrade til at sørge for, at lovmæssige aftaler omkring ordentlige arbejdsforhold ikke brydes.

Fairtrade arbejder for at forbedre leve og arbejdsvilkårene over tid. Arbejdere og bønder optjener en bonus i fællesskab, udover den mindsteløn der sættes for dem individuelt, som kan benyttes til fællesskabs fremmende formål, og som de selv har medindflydelse på hvordan skal anvendes.

Det er ofte uddannelse og sundhed der er primære fokus for disse bonus midler til fællesskabet. Arbejdsforholdene på sådanne Plantager kan ofte sammenlignes med forholdene fra kolonitiden, hvor arbejdere f.eks. ikke får udbetalt en løn, de reelt kan leve af.

Derfor arbejder Fairtrade for at sikre, at disse bønner får en såkaldt leveløn, og derfor er det vigtigt at sørge for standarderne for mindsteløn, lever op til en løn man kan leve af – ikke blot at de eksisterende aftaler overholdes.

Forud for disse forbedrede forhold ligger et stort politisk arbejde, både ift. at forbedre løn vilkår, men også at etablere minidemokratier og fællesskaber, der kan være med til proaktivt at yde en indflydelse og skabe forenings-lignende initiativer, hvor arbejdere kan gå sammen og samarbejde omkring socialt opbyggelige initiativer.

Minimums lønnen Fairtrade arbejder for at sikre, hjælper også bønderne, således de får mere overskud til at dække mindstelønnen for deres arbejdere. Den sørger blandt andet for, at bønderne er sikrede i at få dækket produktions omkostningerne selv når priserne på verdens markedet dykker til meget lave niveauer, hvor det ellers ville være kritisk for både deres egen forretning og udbetaling af løn til arbejderne.

Fairtrade er også med til at sørge for, at denne mindsteløn stiger proportionelt når priserne på markedet stiger, således bønder og arbejdere også får gavn af efterspørgsel og økonomisk velstand.

De midler, der optjenes i fællesskab i kooperativerne, bruges til uddannelse og forskning - fra alt til oprettelse af skoler til investering i bedre dyrkningsmetoder. Der ses også eksempler på bønder der investerer i at omlægge deres afgrøder til økologi, hvilket gavner os alle.

Fairtrade kontrolleres eksternt af et ISO 65-akkredditeret certificeringsorgan (FLOCERT), som sikrer, at de virksomheder Fairtrade arbejder med skal efterleve Fairtrade handelsstandarder.