Kontakt: +45 3313 0260 | re-bag@re-bag.com

Svanemærket (Ecolabel)

Nu kan du også få Svanemærket tasker og poser hos Re-bag.

Når du vælger et produkt med Svanemærket, er du med til at mindske miljøbelastningen – og du kan være sikker på, at det er blandt de miljømæssigt bedste i deres kategori.

Miljømærkerne fremmer cirkulær økonomi

Svanemærket er et oplagt redskab til at fremme cirkulær økonomi – og dermed styrke virksomheders konkurrenceevne og fremme deres ressourceeffektivitet.

Du kan bruge Svanemærket til at fremme cirkulær økonomi i både produktion og indkøb.

Verdensmål 12

Svanemærket er et stærkt redskab til at sikre en bæredygtig fremtid. Det officielle miljømærke bidrager nemlig aktivt til en lang række af FN’s verdensmål, som er verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne inden 2030. Svanemærket bidrager især til at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug – og hele produktets livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering – er med i vurderingen, når kravene til de miljømærkede produkter bliver fastsat. Dette sikrer både en mere miljømæssigt bæredygtig produktion og kontrol tilbage i leverandørkæden – og det sikrer mere miljømæssigt bæredygtige produkter til slutbrugeren.

Derudover bidrager Svanemærket til andre af de øvrige verdensmål. Miljømærkernes primære fokus er miljøaspekter, men mærket lægger også vægt på sundhed og sociale aspekter, hvor det er relevant.

Udbudsloven giver offentlige indkøbere mulighed for at stille krav om mærkerne, og forbrugernes kendskab til mærkerne er højt. Der er således al mulig grund til at se Svanemærket som en del af løsningen på klodens problemer. 

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke. Svanemærket er stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989, og Danmark tilsluttede sig i 1997. 

Kontakt os på 33130260 eller re-bag@re-bag.com og få Svanemærket på din næste taske.